Disclaimer

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van TROUWRINGENLANGERAK.NL geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van TROUWRINGENLANGERAK.NL, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site van TROUWRINGENLANGERAK.NL te kunnen raadplegen.

Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site van TROUWRINGENLANGERAK.NL verkregen is. Niets in deze publicatie mag zonder toestemming van de eigenaar gereproduceerd worden op welke wijze dan ook. Alle rechten over tekst en illustraties berusten bij de eigenaar.

copyright TROUWRINGENLANGERAK.NL (verschillende foto's, illustraties)
copyright LANGERAK JUWELIER DEN HAAG (tekst)
bij bepaalde illustraties en foto's ligt de copyright bij derden.

 

Langerak Juwelier - Vlamingstraat 42 - 2511 BB Den Haag - Tel 070-3636639 - info@langerakjuwelier.net